کنسول بازی های ویدیویی
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
کسب و کار اینترنتی چیست؟
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
فروشگاههای اینترنتی در بستر اینترنت و اینستاگرام و تلگرام
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;