آیا همه می توانند برنامه نویس شوند؟
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
توسعه اپلیکیشن های iOS
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
ریشه و تاریخچه زبان آلمانی از سال700  تا 2020 میلادی
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
فناوری اطلاعات (Information Technology یا IT) چگونه منجر به کسب درآمد می شود؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
سیستم های اطلاعاتی(Information Systems)و اثر بخشی آنها بر سازمانها
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
راهکار هایی برای افزایش امنیت در خانه
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;