فناوری (Technology) چه مفاهیمی را در بر می گیرد؟
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تکنولوژی چه تاثیراتی بر بهبود کسب و کار خرده فروشی ها داشته است؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
حقایقی جالب درباره فضا
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
آیا همه می توانند برنامه نویس شوند؟
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
توسعه اپلیکیشن های iOS
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
ریشه و تاریخچه زبان آلمانی از سال700  تا 2020 میلادی
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;