تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های آن
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
چگونه یک استراتژی موفق در زمینه امنیت سایبری ایجاد کنیم؟
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تجربه مشتری و گام هایی برای طراحی استراتژی آن
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
چگونه میتوان از رمزارز(CRYPTOCURRENCY) کسب درآمد کرد؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
امنیت رایانه در برابر حملات ویروسی
مدت دوره: 30دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
CHATBOT چیست و کاربرد آن برای کارآفرینان چگونه است؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;