پردازش ابری چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

پردازش ابری چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
استریمینگ ویدیو و صدا و مبحث Voip
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
سیستم عامل چیست؟
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

سیستم عامل چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
دات نت کور چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

دات نت کور چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
اینترنت و پروتکل های زیرساخت اینترنت وانواع آنها
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;