معرفی ربات فیلم یاب تلگرام Movie2Watchbot
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
ساخت ربات تلگرام رایگان
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط بالا
وضعیت: به اتمام رسیده
هوش مصنوعی و کاربرد های آن در خودروهای خودران
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
پردازش ابری چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

پردازش ابری چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
استریمینگ ویدیو و صدا و مبحث Voip
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;