تلگرام و بستر های درامد زایی از طریق آن
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
دات نت فریمورک چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
ایلان ماسک را بیشتر بشناسیم.
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
شرکت های بزرگ حوزه کامپیوتری چگونه کسب درآمد می کنند؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
محیط های توسعه و تکنولوژی اپلیکیشن های وب
مدت دوره: 10دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
موتور های جستجو اسپایدر ها یا خزنده های وب
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;