سیستم عامل چیست؟
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

سیستم عامل چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
دات نت کور چیست؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

دات نت کور چیست؟

مدرس:   Alireza Jf
اینترنت و پروتکل های زیرساخت اینترنت وانواع آنها
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
تلگرام و بستر های درامد زایی از طریق آن
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
دات نت فریمورک چیست؟
مدت دوره: 20دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
ایلان ماسک را بیشتر بشناسیم.
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;