شرکت های بزرگ حوزه کامپیوتری چگونه کسب درآمد می کنند؟
مدت دوره: 25دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
محیط های توسعه و تکنولوژی اپلیکیشن های وب
مدت دوره: 10دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
موتور های جستجو اسپایدر ها یا خزنده های وب
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
یادگیری ماشین
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

یادگیری ماشین

مدرس:   Alireza Jf
کمی درباره مرورگرهای محبوب
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;