واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
یادگیری ماشین
مدت دوره: 15دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده

یادگیری ماشین

مدرس:   Alireza Jf
کمی درباره مرورگرهای محبوب
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
کنسول بازی های ویدیویی
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
کسب و کار اینترنتی چیست؟
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
فروشگاههای اینترنتی در بستر اینترنت و اینستاگرام و تلگرام
مدت دوره: 20 دقیقه
سطح دوره: متوسط
وضعیت: به اتمام رسیده
;