اخبار تکنولوژی و تحلیل‌های فناوری اطلاعات

منبع درج شده

گوگلِ عزیز؛ تولد ۲۲سالگی‌ات مبارک
عنوان: گوگلِ عزیز؛ تولد ۲۲سالگی‌ات مبارک
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
گوگلِ عزیز؛ تولد ۲۲سالگی‌ات مبارک
عنوان: گوگلِ عزیز؛ تولد ۲۲سالگی‌ات مبارک
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
اینستاگرام و سایت‌های قمار علیه جیب رویاپردازها
عنوان: اینستاگرام و سایت‌های قمار علیه جیب رویاپردازها
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
اینستاگرام و سایت‌های قمار علیه جیب رویاپردازها
عنوان: اینستاگرام و سایت‌های قمار علیه جیب رویاپردازها
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
تولید آزمایشی کوییک S؛ هاچ‌بک کراس جدید سایپا
عنوان: تولید آزمایشی کوییک S؛ هاچ‌بک کراس جدید سایپا
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
تولید آزمایشی کوییک S؛ هاچ‌بک کراس جدید سایپا
عنوان: تولید آزمایشی کوییک S؛ هاچ‌بک کراس جدید سایپا
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۳:۰۰
علیه تحریم؛ یک‌سوم استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران؟
عنوان: علیه تحریم؛ یک‌سوم استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران؟
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۹
علیه تحریم؛ یک‌سوم استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران؟
عنوان: علیه تحریم؛ یک‌سوم استخراج بیت‌کوین دنیا در ایران؟
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۹
پوشش نانو سرامیکی خودرو چیست؟
عنوان: پوشش نانو سرامیکی خودرو چیست؟
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۹
آپدیت جدید تلگرام؛ امکان کامنت‌گذاری هم فعال شد
عنوان: آپدیت جدید تلگرام؛ امکان کامنت‌گذاری هم فعال شد
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۸
درباره تکنولوژی که مصدق و میرزاخانی را زنده کرد
عنوان: درباره تکنولوژی که مصدق و میرزاخانی را زنده کرد
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۸
بیم و امیدها درباره سه خودروی چینیِ در راه ایران
عنوان: بیم و امیدها درباره سه خودروی چینیِ در راه ایران
تاریخ:
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۵۷
;